Mrežni portal za podršku stručnom usavršavanju nastavnika strukovnih predmeta

EU Logo
Strukturni Fondovi
ESF Logo

Projekt je sufinancirala
Europska unija iz
Europskog socijalnog
fonda

NOVOSTI I NAJAVE

Aktualna usavršavanja

1,5

BODA

1,5

BODA

Nadolazeći događaji

No event found!