Objavljen Javni poziv trgovačkim društvima, ustanovama, obrtima i drugim pravnim subjektima za organizaciju stručnoga skupa za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta

Produljen rok za dostavu prijava na Javni poziv za prijavu domaćih predavača na zajedničkim općim predavanjima i sektorskim predavanjima i/ili radionicama na 5. Danima strukovnih nastavnika

Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ravnatelj Agencije Mile Živčić, dana 9. travnja 2021. godine donosi i javno objavljuje   ODLUKU o produljenju roka za dostavu prijava na JAVNI POZIV za prijavu domaćih...

Objavljeni webinari na portalu Carnet Meduza

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je webinare na portalu za distribuciju višemedijskih sadržaja Carnet Meduza. Održavanje webinara povezano je s Konceptom novog modela stručnog usavršavanja i njegovim tematskim modulima. Cilj pripreme i...