O projektu

Projekt “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta” sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Vrijednost ovog projekta iznosi ukupno 11.828.218,80 HRK, od čega se 85% sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz nacionalnih sredstava.

Projekt se financira u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.“, kojeg je objavilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Projekt traje do rujna 2021. godine.

Projekt će omogućiti značajan pomak i razvoj inovativnog, otvorenog i fleksibilnog sustava stručnog usavršavanja strukovnih nastavnika utemeljenog na istraženim potrebama, relevantnim sadržajima, modernim metodama izvođenja, suvremenim IT alatima i rješenjima, sa širokom mrežom stručnjaka, a strukovnim nastavnicima kao ciljnoj skupini će se osigurati bolja podrška i kvalitetnije mogućnosti za jačanje nastavničkih kompetencija i tako podići kvaliteta poučavanja i učeničkih postignuća te kapacitet za provedbu reformi u strukovnom obrazovanju.

Identificirane potrebe ciljne skupine su neadekvatno inicijalno obrazovanje, nedostatak znanja u generičkim temama (podučavanje u sustavu orijentiranom na ishode učenja, radu u višejezičnoj sredini/ili s učenicima s teškoćama, osiguravanje kvalitete), nedostatan odziv nastavnika na ponuđena stručna usavršavanja te ograničena ponuda kvalitetnih suvremenih programa osposobljavanja.

Unaprjeđenjem sustava strukovnog obrazovanja kroz ovaj projekt ciljnoj će se skupini u svrhu profesionalizacije nastavničke struke, jačanja kapaciteta nastavnika i podizanja njihovog društvenog ugleda omogućiti rješavanje navedenih potreba kroz slijedeće aktivnosti: povećanje broj nastavnika koji sudjeluju u procesima stručnog usavršavanja; osiguranje veće dostupnosti i relevantnost sadržaja i materijala stručnog usavršavanja što će rezultirati unapređenjem kvalitete usavršavanja; usklađivanje nacionalnih prioriteta i provedba usavršavanja temeljenog na potrebama nastavnika/škole; definiranje dugoročnih ciljeva stručnog usavršavanja; osiguranje mehanizama i mjera za jačanje nastavničkih kompetencija i motivacije za profesionalni razvoj; izrada cjelovite strategije stručnog usavršavanja te unaprjeđenje sustava napredovanja nastavnika.

Projekt u brojkama

 

Veličina ciljna skupine

Održane konferencije za ravnatelje

%

Održani Dani strukovnih nastavnika

Provedeni stručni skupovi prema novom modelu

Ukupan broj strukovnih nastavnika na stručnim skupovima

Provedeni stručni skupovi u tvrtkama

Provedeni stručni skupovi za nastavnike pripravnike