Repozitorij

JAČANJE PEDAGOŠKIH I SPECIFIČNIH METODIČKIH KOMPETENCIJA NASTAVNIKA

MT 3 - Planiranje nastave i metodika nastavnog procesa u strukovnom obrazovanju

MT 5 - Odgojno-obrazovni rad s darovitim učenicima

MT 4 - Odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama

MI 2 - Unaprjeđenje kompetencija za razvoj stručnih sadržaja i sadržaja za poučavanje

MI 3 - Jačanje andragoških kompetencija

JAČANJE STRUČNIH KOMPETENCIJA / SURADNJA S DIONICIMA TRŽIŠTA RADA

MT 6 - Usavršavanje u području struke: nova dostignuća i praćenje promjena

UNAPRJEĐENJE KULTURE KVALITETE / RAZVOJ KOMPETENCIJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE

MT 1 - Unaprjeđenje vještine praćenja osobnog profesionalnog razvoja i cjeloživotnog učenja

MT 12 - Unaprjeđenje digitalne kompetencije