Repozitorij

JAČANJE PEDAGOŠKIH I SPECIFIČNIH METODIČKIH KOMPETENCIJA NASTAVNIKA

MI 3 - Jačanje andragoških kompetencija

UNAPRJEĐENJE KULTURE KVALITETE / RAZVOJ KOMPETENCIJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE

MT 1 - Unaprjeđenje vještine praćenja osobnog profesionalnog razvoja i cjeloživotnog učenja

MT 13 - Suradnja pri planiranju i osmišljavanju nastavničke prakse

MI 7 - Načela uključivog i društveno odgovornog poduzetništva i poslovanja

MI 9 - Priprema i provedba EU projekata