Repozitorij

JAČANJE PEDAGOŠKIH I SPECIFIČNIH METODIČKIH KOMPETENCIJA NASTAVNIKA

MI 3 - Jačanje andragoških kompetencija

JAČANJE STRUČNIH KOMPETENCIJA / SURADNJA S DIONICIMA TRŽIŠTA RADA

MT 7 - Usavršavanje u području struke: praktičan rad kod poslodavca

MT 8 Suradnja i uspostavljanje partnerstva s poslodavcima (za ravnatelje)

MT 9 - Suradnja i uspostavljanje partnerstva s poslodavcima (za nastavnike)

UNAPRJEĐENJE KULTURE KVALITETE / RAZVOJ KOMPETENCIJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE

MT 1 - Unaprjeđenje vještine praćenja osobnog profesionalnog razvoja i cjeloživotnog učenja

MT 13 - Suradnja pri planiranju i osmišljavanju nastavničke prakse

MI 7 - Načela uključivog i društveno odgovornog poduzetništva i poslovanja

MI 9 - Priprema i provedba EU projekata