Jačanje stručnih kompetencija nastavnika i suradnja s dionicima tržišta rada

MT9 (S2)

Suradnja i uspostavljanje partnerstva s poslodavcima (za nastavnike)

Uspostava komunikacije s poslodavcima, uspostava suradničkog odnosa s mentorima kod poslodavaca, uspostava sustava praćenja učenika i njegovog napretka dok je na praktičnom radu kod poslodavca, suradnja s mentorom na osmišljavanju metoda vrednovanja praktičnog rada učenika. Razvoj komunikacijskih vještina kroz konkretne situacije komunikacije s tvrtkama poslodavcima i mentorima u suradničkim tvrtkama.

Osnovni podaci
MT8 (S2)

Suradnja i uspostavljanje partnerstva s poslodavcima (za ravnatelje)

Poduzetničke kompetencije ravnatelja i uspostava aktivne komunikacije s poslodavcima. Zajedničke suradnje s tvrtkama i zajednicom kako bi se stekla praktična znanja i vještine potrebna za razvoj škole i lokalne zajednice. Obostrani razvoj novih ideje kroz aktivnosti suradničkog odnosa koji za svrhu ima zajedničku viziju, ciljeve, vrijednosti i principe suradnje. Iskorištavanje resursa i pomoć gospodarskoga subjekta u edukaciji i usavršavanju nastavnika i uspostava sustava praćenja nastavnika tijekom i nakon usavršavanja kod poslodavca. Izgrađivati ljudske kapacitete i razvijati strategiju škole na način da predstavljaju održivu multi-partnersku poslovnu i tehnološku potporu gospodarstvu i lokalnoj zajednici. Razvijanje komunikacijskih i marketinških vještina u praksi kroz konkretne situacije komunikacije s tvrtkama i poslodavcima. Razvijanje niza prenosivih vještina, kao što su inicijativnost, organizacijska i komunikacijska umijeća, sposobnost odlučivanja, poznavanje informacijsko-komunikacijskih tehnologija i snalaženje u društvu u suradnji s poslodavcima i lokalnom zajednicom.

Osnovni podaci
MT7 (S2)

Usavršavanje u području struke: praktičan rad kod poslodavca

Modul je generički i namijenjen za predstavljanje novih dostignuća i promjena u struci nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi. Nastavnici će se usavršavati u struci kroz rad kod poslodavca.

Osnovni podaci
MT6 (S2)

Usavršavanje u području struke: nova dostignuća i praćenje promjena

Modul je generički i namijenjen za predstavljanje novih dostignuća i promjena u struci i srodnim područjima i aspektima (npr. zakonska regulativa i sl.) nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi.
Preporučeni sadržaj/struktura modula:
● Izazovi i iskustva u vlastitoj strukovnoj/stručnoj praksi;
● Nova znanja, tehnologije i dobre prakse u struci;
● Primjeri svladavanja izazova u strukovnoj/stručnoj praksi (rješavanje problema) uz pomoć novih znanja, tehnologije i dobre prakse u struci;
● Implementacija novih znanja, tehnologija i dobre prakse u vlastitu strukovnu/stručnu i nastavnu praksu;
● Vrednovanje primjene novih znanja, tehnologija i dobre prakse u struci;
● Prijenos novih znanja, tehnologija i dobre prakse na učenike i suradnike.

Osnovni podaci