Unaprjeđenje kulture kvalitete i razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje

MI9 (S3)

Priprema i provedba EU projekata

Cilj modula

Stjecanje znanja o procesima osmišljavanja, definiranja, planiranja, praćenje provedbe, procjeni rizika i mjerenja uspješnosti realiziranog projekta, radi poticanja na veću praktičnu implementaciju te razmjenu pozitivnih prakse.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

3 Kreditni bodovi
min 24 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 66 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Metodologija za vođenje projekata. Predprojektna faza. Kriteriji vrednovanja projektne prijave. Analiza isplativosti. Planiranje projekta (aktivnosti, rokovi, troškovi). Sastavljanje projektnog tima. Realizacija projekta. Praćenje troškova i rokova. Upravljanje vremenom, promjenama i rizicima. Rješavanje problema. Faktori uspjeha. Zatvaranje projekta. Specifičnosti EU projekata. Primjeri dobre prakse.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● osmisliti projektnu ideju u skladu s prioritetima i uvjetima natječaja;
● pripremiti projektnu dokumentaciju;
● procijeniti rizik i osigurati održivost projekta;
● upravljati projektnim aktivnostima i resursima;
● izraditi izvješće o provedbi projektnih aktivnosti.

Način vrednovanja

2 Vođena edukacija
0,5 Samostalne aktivnosti polaznika
0,5 Završno vrjednovanje
3 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja