Unaprjeđenje kulture kvalitete i razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje

MI10 (S3)

Osnove menadžmenta i menadžerske vještine

Cilj modula

U okviru ovog modula ravnatelji, stručni suradnici i nastavnici strukovnih predmeta upoznat će se s osnovama suvremenog menadžmenta, s naglaskom na menadžerske vještine potrebne u svakodnevnom radu i poslovanju škole.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

3 Kreditni bodovi
min 48 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 63 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Uvod u menadžment. Pojam, vrste i ostale odrednice menadžmenta. Određenje i važnost menadžerskih vještina. Vještine planiranja, organiziranja, vođenja i kontrole. Vještine upravljanja ljudskim resursima, komuniciranja i odlučivanja. Osnove marketinga i financijskog poslovanja. Upravljanje promjenama. Upravljanje kvalitetom. Strateški menadžment. Specifičnosti menadžmenta u obrazovanju.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● voditi, planirati, organizirati i kontrolirati raznovrsne procese u svakodnevnom radu te donositi odluke;
● upravljati ljudskim resursima i adekvatno komunicirati;
● primijeniti osnovna financijska i marketinška znanja u poslovanje škole;
● interpretirati odrednice strateškog menadžmenta, upravljanja promjenama i upravljanja kvalitetom;
● primijeniti ostala stečena znanja u poslovanje škole u promjenjivom okruženju i izazovima suvremenog društva.

Način vrednovanja

2,5 Vođena edukacija
0,5 Samostalne aktivnosti polaznika
0 Završno vrjednovanje
3 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja

Opis edukacije:

OSNOVE MENADŽMENTA I MENADŽERSKE VJEŠTINE U okviru ovog modula ravnatelji, stručni suradnici i nastavnici strukovnih predmeta upoznat će se s osnovama suvremenog menadžmenta, s naglaskom na menadžerske vještine potrebne u svakodnevnom radu i poslovanju škole. Ciljna skupina: Ravnatelji, stručni suradnici i nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama Predavač: Rosana Svetić Čišić

Datum:

02/09/2019

Mjesto edukacije:

Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Trajanje edukacije:

75 sati

Vrijeme edukacije:

9.00

Opis edukacije:

Predavač: Slaven Škrabić Ciljna skupina: Ravnatelji, stručni suradnici i nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama Organizator zadržava pravo odjave polaznika koji nisu ciljna skupina korisnika. Edukacija će se održati putem MS Teamsa, poveznica će naknadno biti dostavljena prijavljenim sudionicima. Opis edukacije: Cilj je približiti polaznicima pojam menadžmenta, upoznati ih s osnovnim funkcijama i njihovim značajem, prikazati im hijerarhiju menadžmenta od vrhovnog preko srednjeg do operativnog. Pokazati im značaj strategije, s naglaskom na važnost ljudskih potencijala za ostvarivanje ciljeva kao i na potrebe optimalno uspostavljenih alata marketinga kao i kanala komunikacije. Polaznici će uvidjeti kompleksnost osobe kao menadžera sa svim njegovim stilovima i osobinama vođenja. Također će se pokazati značaj i načini upravljanja promjenama i kvalitetom

Datum:

20/01/2021

Mjesto edukacije:

Online

Trajanje edukacije:

70 sati

Vrijeme edukacije:

9:00