O Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osnovana je Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Narodne novine, broj, 24/10.).

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja.

Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih

 

Vizija

Dostupan, fleksibilan i prohodan sustav strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, temeljen na kompetencijama, u funkciji potreba svakoga pojedinca i društva, nositelj razvoja hrvatskoga gospodarstva i veće zapošljivosti.

Misija

Naša je misija obrazovanje učiniti najsnažnijim korijenom osobnoga rasta i uspjeha.

Strateški ciljevi

 

O ASOO

Razviti kvalifikacije temeljene na kompetencijama i rezultatima učenja

O ASOO
Trajno usklađivati obrazovanje s potrebama tržišta rada

 

O ASOO
Izgraditi sustav obrazovanja koji omogućava cjeloživotno učenje i mobilnost

O ASOO

Definirati uloge nastavnika u sustavu orijentiranome na rezultate učenja

 

O ASOO
Uspostaviti sustav osiguranja kvalitete