Jačanje pedagoških i specifičnih metodičkih kompetencija nastavnika

MI5 (S1)

Primjena IKT-a u učenju i poučavanju strukovnih predmeta

Cilj modula

Razvoj kompetencija potrebnih za svrhovitu primjenu informacijsko – komunikacijskih tehnologija u učenju i poučavanju.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

3 Kreditni bodovi
min 24 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 66 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Polaznici će se upoznati s mogućnostima i principima korištenja IKT-a u odgoju i obrazovanju. Razvijat će kompetencije potrebne za primjenu IKT-a u nastavnom procesu uz dobro razumijevanje njegovih pedagoških mogućnosti i ograničenja. Razvijat će osviještenost o potrebi integracije digitalne tehnologije, kao i sposobnosti upravljanja procesom integracije digitalnih tehnologija u odgojno-obrazovni proces. Osvijestit će važnost svrhovite primjene IKT-a, kritičkog pristupa njegovom korištenju te odabira prikladne tehnologije za određenu skupinu učenika i nastavne aktivnosti, uz ostvarivanje planiranih ishoda učenja.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● objasniti pedagoške specifičnosti i principe korištenja IKT-a u učenju i poučavanju;
● identificirati različite digitalne alate i okruženja te analizirati njihove karakteristike i mogućnosti primjene u nastavi;
● svrhovito primjenjivati IKT u vlastitoj pedagoškoj praksi za unapređenje procesa učenja i poučavanja u skladu sa suvremenim pristupima učenju i poučavanju.

Način vrednovanja

1 Vođena edukacija
1,5 Samostalne aktivnosti polaznika
0,5 Završno vrjednovanje
3 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja

Opis edukacije:

DIGITALNI ALATI ZA IZRADU INFOGRAFIKA U NASTAVI Ovim stručnim skupom želi se upoznati polaznike sa svrhom upotrebe infografike u učenju i poučavanju te načinom i predloženim digitalnim alatima potrebnim za kreiranje i objavljivanje infografike. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama Predavač: Suzana Mikulić, dipl. oec

Datum:

12/11/2020

Mjesto edukacije:

Online

Trajanje edukacije:

72 sata

Vrijeme edukacije:

15.00

Opis edukacije:

PRIMJENA IKT-A U UČENJU I POUČAVANJU STRUKOVNIH PREDMETA Polaznici će se upoznati s mogućnostima i principima korištenja IKT-a u odgoju i obrazovanju. Razvijat će kompetencije potrebne za primjenu IKT-a u nastavnom procesu uz dobro razumijevanje njegovih pedagoških mogućnosti i ograničenja. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama Predavač: Marijana Levar

Datum:

05/09/2019

Mjesto edukacije:

Online

Trajanje edukacije:

75 sati

Vrijeme edukacije:

9.00

Opis edukacije:

PRIMJENA IKT-A U UČENJU I POUČAVANJU STRUKOVNIH PREDMETA Polaznici će se upoznati s mogućnostima i principima korištenja IKT-a u odgoju i obrazovanju. Razvijat će kompetencije potrebne za primjenu IKT-a u nastavnom procesu uz dobro razumijevanje njegovih pedagoških mogućnosti i ograničenja. Razvijat će osviještenost o potrebi integracije digitalne tehnologije, kao i sposobnosti upravljanja procesom integracije digitalnih tehnologija u odgojno-obrazovni proces. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni srednjim strukovnim školama Predavač: Suzana Mikulić

Datum:

03/09/2019

Mjesto edukacije:

Ekonomsko - birotehnička škola Split

Trajanje edukacije:

75 sati

Vrijeme edukacije:

9.00

Opis edukacije:

PRIMJENA IKT-A U UČENJU I POUČAVANJU STRUKOVNIH PREDMETA Polaznici će razvijati kompetencije potrebne za primjenu IKT-a u nastavnom procesu uz dobro razumijevanje njegovih pedagoških mogućnosti i ograničenja. Razvijat će osviještenost o potrebi integracije digitalne tehnologije, kao i sposobnosti upravljanja procesom integracije digitalnih tehnologija u odgojno-obrazovni proces. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama. Predavač: Davorka Božičević

Datum:

02/09/2019

Mjesto edukacije:

Online

Trajanje edukacije:

75 sati

Vrijeme edukacije:

8.00