Jačanje pedagoških i specifičnih metodičkih kompetencija nastavnika

MI6 (S1)

Društveno korisno učenje

Cilj modula

Sagledavanje izazova društvenog angažmana u zajednici kroz društveno korisno učenje kao pedagoški pristup.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

3 Kreditni bodovi
min 24 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 66 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Inoviranje nastavnog procesa kroz društveno korisno učenje. Aktivno učenje. Konkretizacija nastavnih sadržaja na rješavanje konkretnog društvenog problema. Timski rad. Poticanje kritičkog razmišljanja. Povezanost društveno korisnog učenja s projektnom nastavom. Mogućnosti implementacije društveno korisnog učenja kroz različite nastavne predmete i među predmetne teme s naglaskom na praktičnu nastavu i stručnu praksu. Osmišljavanje projekta: istraživanje potreba zajednice (interesnih grupa) i odabir partnera u zajednici. Razvijanje vještina, za pronalazak izvora i tehničke pomoći za rješavanje stvarnog društvenog problema odnosno zadovoljenje društvene potrebe. Primjeri dobre prakse. EU projekti i društveno korisno učenje.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● uočiti određeni društveni problem;
● osmisliti rješavanje određenog problema/potrebe u društvenoj zajednici;
● usmjeriti stečena znanja i vještine učenika na rješavanje konkretnog društvenog problema;
● potaknuti suradnju između organizacija civilnog društva i škole u zajedničkom rješavanju društvenih problema u zajednici.

Način vrednovanja

1 Vođena edukacija
1,5 Samostalne aktivnosti polaznika
0,5 Završno vrjednovanje
3 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja