Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, OIB: 40719411729, ravnatelj Agencije, Mile Živčić, dana 26. svibnja 2021. godine, upućuje sljedeći

PONOVLJENI JAVNI POZIV

za prijavu domaćih predavača na zajedničkim općim predavanjima i sektorskim predavanjima i/ili radionicama na 5. Danima strukovnih nastavnika u okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“

 

Dani strukovnih nastavnika osmišljeni su kao dio aktivnosti projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“. Peti Dani strukovnih nastavnika održat će se od 15. do 18. lipnja 2021. godine.

Ovaj Javni poziv raspisuje se za obrazovni sektor Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije u tematskom području pod nazivom Tipografija u medijskom sadržaju.

Na poveznici možete pronaći cjeloviti tekst Ponovljenog javnog poziva sa svim potrebnim informacijama. Prijava se OBVEZNO vrši putem obrasca za prijavu predavača kojeg možete pronaći na poveznici.

Rok za dostavu prijave: 01. lipnja 2021. godine do 10:00 sati.

 

Prijave se podnose elektroničkom poštom na adresu: predavaci-dsn@asoo.hr

Ispis objave