Jačanje stručnih kompetencija nastavnika i suradnja s dionicima tržišta rada

MT7 (S2)

Usavršavanje u području struke: praktičan rad kod poslodavca

Cilj modula

Cilj modula je ojačati strukovne kompetencije nastavnika kroz praktičan rad kod poslodavca.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

1 Kreditni bodovi
min 30 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
0 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Modul je generički i namijenjen za predstavljanje novih dostignuća i promjena u struci nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi. Nastavnici će se usavršavati u struci kroz rad kod poslodavca.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● prakticirati nova znanja i vještine sudjelovanjem u aktivnostima u radnom okruženju;
● primijeniti složene radnje, koristiti nove suvremene pristupe i metode, nove instrumente i alate u nastavnom procesu u sklopu obrazovnog sektora kojem nastavnik pripada;
● pratiti razvoj tehnologije i drugih promjena u području struke.

Način vrednovanja

1 Vođena edukacija
0 Samostalne aktivnosti polaznika
0 Završno vrjednovanje
1 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja