Jačanje stručnih kompetencija nastavnika i suradnja s dionicima tržišta rada

MT7 (S2)

Usavršavanje u području struke: praktičan rad kod poslodavca

Cilj modula

Cilj modula je ojačati strukovne kompetencije nastavnika kroz praktičan rad kod poslodavca.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

1 Kreditni bodovi
min 30 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
0 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Modul je generički i namijenjen za predstavljanje novih dostignuća i promjena u struci nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi. Nastavnici će se usavršavati u struci kroz rad kod poslodavca.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● prakticirati nova znanja i vještine sudjelovanjem u aktivnostima u radnom okruženju;
● primijeniti složene radnje, koristiti nove suvremene pristupe i metode, nove instrumente i alate u nastavnom procesu u sklopu obrazovnog sektora kojem nastavnik pripada;
● pratiti razvoj tehnologije i drugih promjena u području struke.

Način vrednovanja

1 Vođena edukacija
0 Samostalne aktivnosti polaznika
0 Završno vrjednovanje
1 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja

Opis edukacije:

USAVRŠAVANJE U PODRUČJU STRUKE: PRAKTIČAN RAD KOD POSLODAVCA - TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI SUSTAVI U ZRAČNOM PROMETU Tehnološko-tehnički sustavi u zračnom prometu se sastoji od pet tematskih radionica tijekom kojih će polaznici dobiti napredna tehničko-tehnološka i organizacijska znanja iz sustava zračnog prometa. Predavači: Prof. dr. sc. Sanja Steiner, Doc. dr. sc. Igor Štimac, Dr. sc. Matija Bračić Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama.

Datum:

09/11/2020

Mjesto edukacije:

Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

Trajanje edukacije:

30 sati

Vrijeme edukacije:

9:00-17:00

Opis edukacije:

USAVRŠAVANJE U PODRUČJU STRUKE: PRAKTIČAN RAD KOD POSLODAVCA - HIGH VOLTAGE BRODSKI SIMULATOR Modul je generički i namijenjen za predstavljanje novih dostignuća i promjena u struci i srodnim područjima i aspektima praktičnog rada kod poslodavca na HV – brodskom simulatoru visokog napona nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama, iz sektora Elektrotehnika i računalstvo. Predavač: Srećko Mimica

Datum:

09/11/2020

Mjesto edukacije:

Pučko otvoreno učilište Božić, 114. Brigade 12, Split

Trajanje edukacije:

30 sati

Vrijeme edukacije:

8.30-17.00

Opis edukacije:

USAVRŠAVANJE U PODRUČJU STRUKE: PRAKTIČAN RAD KOD POSLODAVCA - COLREG, PRAKTIČAN RAD NA MINI MODELU BRODSKOG POLIGONA Modul je generički namijenjen za predstavljanje novih dostignuća i promjena u struci nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi. Nastavnici će se usavršiti u struci kroz rad na mini modelu brodskog poligona za izbjegavanje sudara na moru. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama, iz sektora Promet i logistika. Predavač: dr. sc. Ratko Božić

Datum:

09/11/2020

Mjesto edukacije:

Pučko otvoreno učilište Božić, 114. Brigade 12, Split

Trajanje edukacije:

30 sati

Vrijeme edukacije:

8.30-17.00

Opis edukacije:

USAVRŠAVANJE U PODRUČJU STRUKE: PRAKTIČAN RAD KOD POSLODAVCA Stručni skup je namijenjen za predstavljanje novih dostignuća te promjena u struci nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi. Nastavnici će se usavršavati u struci kroz rad kod poslodavca. Ciljna skupina: Nastavnici kuharstva zaposleni u srednjim ugostiteljsko - turističkim školama iz sektora Turizam i ugostiteljstvo, Podsektor: Ugostiteljstvo Predavač: Marko Hernaut

Datum:

02/09/2019

Mjesto edukacije:

Kulinarski institut Kul IN

Trajanje edukacije:

25 sati

Vrijeme edukacije:

10.00

Opis edukacije:

USAVRŠAVANJE U PODRUČJU STRUKE: PRAKTIČAN RAD KOD POSLODAVCA Vježbenička tvrtka u prometu i logistici Stručni skup je namijenjen za predstavljanje novih dostignuća te promjena u struci nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi. Nastavnici će se usavršavati u struci kroz rad kod poslodavca. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta koji izvode nastavu iz sektora Promet i logistika Predavač: Verica Kopriva-Kozjak

Datum:

02/09/2019

Mjesto edukacije:

Strojarska i prometna škola, Varaždin

Trajanje edukacije:

25 sati

Vrijeme edukacije:

9.00

Opis edukacije:

PRAKTIČAN RAD KOD POSLODAVCA - UPOZNAVANJE S RADOM U KROJAČKOM OBRTU I INDUSTRIJSKOM PROIZVODNJOM Stručni skup je namijenjen za predstavljanje novih dostignuća te promjena u struci nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi. Nastavnici će se usavršavati u struci kroz rad kod poslodavca. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama, iz sektora Tekstil i koža, podsektor: Tekstil. Predavač: Vera Tomić-Žager

Datum:

01/07/2019

Mjesto edukacije:

Obrt za krojačke usluge „Ana“, Požega

Trajanje edukacije:

30 sati

Vrijeme edukacije:

9.00

Opis edukacije:

USAVRŠAVANJE U PODRUČJU STRUKE: PRAKTIČAN RAD KOD POSLODAVCA - USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA Predavači: Dijana Beneta, Ivana Kovarik Antonović, Maja Damjanović, Jadranko Boras, Tomislav Krizmanić, Tatjana Zajec Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama Sektor: Poljoprivreda, prehrana i veterina, Podsektor: Veterina Organizator zadržava pravo odjave polaznika koji nisu ciljna skupina korisnika. Mjesto i vrijeme održavanja: stručni skup održava se u Ustanovi Zoološki vrt grada Zagreba, Maksimirski perivoj bb, Zagreb Opis stručnog skupa: Polaznici će se upoznati s osnovama proučavanja ponašanja životinja te osposobiti da prepoznaju pojedina urođena, naučena i nepoželjna ponašanja, načine njihova poticanja kao i načine na koje životinje odgovaraju na podražaje, u cilju očuvanja zdravlja i dobrobiti životinja. Proces obogaćivanja životnog okoliša, kao i osiguranje prikladnog smještaja za životinje neizostavni su segmenti u osiguranju dobrobiti za životinje. Polaznicima će biti naglašena važnost zaštite zdravlja životinja pod ljudskom skrbi, važnost pravilne i uravnotežene prehrane za životinje te dizajn životinjskih nastambi.

Datum:

11/01/2021

Mjesto edukacije:

Maksimirski perivoj bb, Zagreb

Trajanje edukacije:

30 sati

Vrijeme edukacije:

8:30-16:00

Opis edukacije:

PRAKTIČAN RAD NA POLIGONU ZA RUKOVANJE BRODICOM ZA SPAŠAVANJE Predavač: dr. sc. Ratko Božić Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama Organizator zadržava pravo odjave polaznika koji nisu ciljna skupina korisnika. Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija Mjesto i vrijeme održavanja: Pučko otvoreno učilište Božić, 114. Brigade 12, Split Opis stručnog skupa: Modul je generički namijenjen za predstavljanje novih dostignuća i promjena u struci nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi. Nastavnici će se usavršiti u struci kroz rad na poligonu za rukovanje brodicom za spašavanje.

Datum:

11/01/2021

Mjesto edukacije:

Pučko otvoreno učilište Božić, 114. Brigade 12, Split

Trajanje edukacije:

30 sati

Vrijeme edukacije:

9:00-16:30

Opis edukacije:

PRAKTIČAN RAD NA DP-SIMULATORU Predavač: Cpt. Josip Belić Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama Organizator zadržava pravo odjave polaznika koji nisu ciljna skupina korisnika. Sektor: Promet i logistika Mjesto i vrijeme održavanja: Pučko otvoreno učilište Božić, 114. Brigade 12, Split Cilj stručnog skupa: Ojačati strukovne kompetencije nastavnika kroz praktičan rad kod poslodavca. Opis stručnog skupa: Modul je generički namijenjen za predstavljanje novih dostignuća i promjena u struci nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi. Nastavnici će se usavršiti u struci kroz rad na simulatoru.

Datum:

11/01/2021

Mjesto edukacije:

Pučko otvoreno učilište Božić, 114. Brigade 12, Split

Trajanje edukacije:

30 sati

Vrijeme edukacije:

9:00-16:30

Opis edukacije:

TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI SUSTAVI U ZRAČNOM PROMETU Predavači: Prof. dr. sc. Sanja Steiner, Doc. dr. sc. Igor Štimac, Dr. sc. Matija Bračić Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama Sektor: Promet i logistika Organizator zadržava pravo odjave polaznika koji nisu ciljna skupina korisnika. Mjesto i vrijeme održavanja: ZUK Borongaj, Borongajska cesta 83a Opis modula: Tehnološko-tehnički sustavi u zračnom prometu se sastoji od pet tematskih radionica tijekom kojih će polaznici dobiti napredna tehničko-tehnološka i organizacijska znanja iz sustava zračnog prometa. Navedeni modul se metodološki izvodi kroz slijedeće radionice: Planiranje infrastrukture i kapaciteta zračnih luka, Tehnologija prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i tereta, Sigurnost u zračnom prometu, Zaštita u zračnom prometu, Ekonomika poslovanja zračnih luka i Ekološki aspekti zračnog prometa. U sklopu radionica polaznicima će vrednovati i interpretirati proces planiranja i certificiranja zračne luke, analizirati specifičnosti procesa prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i tereta sukladno poslovnim modelima zračnih prijevoznika te ocijeniti proces pregovora između zračnih luka i zračnih prijevoznika. Navedeni tehničko-tehnološki procesi analizirati će se sa aspekta zaštite, sigurnosti i ekologije.

Datum:

11/01/2021

Mjesto edukacije:

ZUK Borongaj, Borongajska cesta 83a

Trajanje edukacije:

30 sati

Vrijeme edukacije:

9:00-17:00

Opis edukacije:

USAVRŠAVANJE U PODRUČJU STRUKE: PRAKTIČAN RAD KOD POSLODAVCA Advantage Austria – Austrijski ured za vanjsku trgovinu i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, uz pomoć projektnih partnera – Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore, Švicarskoga veleposlanstva i Zaklade Znanje na djelu – organiziraju prvi ciklus prakse za preko 50 nastavnika strukovnih škola koja će se održati od 6. do 15. travnja 2021. godine. Glavni cilj cjelokupne inicijative je izgradnja bolje suradnje i kooperacije između poduzetništva i strukovnog obrazovanja. Tijekom rada u tvrtkama, nastavnici će obavljati poslove kuhara, konobara, CNC operatera, prodavača, mesara, pekara, cvjećara, stolara itd. Kroz praktičan rad i komunikaciju s mentorima, ali i upravom poduzeća i odjela ljudskih resursa koji će im biti na raspolaganju, dobit će uvid u stvarne kompetencije koje se traže od njihovih učenika kao budućih zaposlenika. Sudjelovanjem u praksi nastavnici dobivaju autentičan uvid u svakodnevni rad poduzeća, stječu osobna iskustva u poslovnomu svijetu (koja će moći prenijeti svojim učenicima), dobivaju realnu sliku ekonomskoga konteksta i operativnih procesa u poduzeću itd. Osim toga, ostvaruju vrijedne kontakte s poduzećima iz kojih se u budućnosti mogu ostvariti dodatne suradnje. U projektu sudjeluju strukovne škole iz Čakovca, Koprivnice, Ludbrega, Pitomače, Rijeke, Siska, Varaždina, Vinice, Virovitice, Zadra i Zagreba. Poduzeća koja sudjeluju u projektu su: A.B.L.E. d.o.o., AP Varaždin,B&O Prelog d.o.o., dm - Drogerie Markt d.o.o., ELCON Geraetebau Rijeka, Gastrocom ugostiteljstvo, Gligora, INTERSPAR, KOSTWEIN Proizvodnja strojeva d.o.o., Kroštula, Lesnina H d.o.o., Meskal d.o.o., MTO-Paleka, Namještaj MIMA, Nasadi, Pana Turopolje, Puntica, Pustara Višnjica, Rail Cargo Logistics - Croatia d.o.o., SPAR Hrvatska d.o.o., TE-PRO, Toplice Sveti Martin d.o.o. i Zvijezda.

Datum:

02/04/2021

Mjesto edukacije:

Prostori kod poslodavaca

Trajanje edukacije:

30 sati

Vrijeme edukacije:

8.00