Jačanje stručnih kompetencija nastavnika i suradnja s dionicima tržišta rada

MT9 (S2)

Suradnja i uspostavljanje partnerstva s poslodavcima (za nastavnike)

Cilj modula

Razviti vještine u uspostavljanju i održavanju uspješne suradnje s poslodavcima i mentorima kod poslodavaca s ciljem praćenja i vođenja učenika tijekom praktičnog dijela nastave kod poslodavca.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

1 Kreditni bodovi
min 6 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 24 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Uspostava komunikacije s poslodavcima, uspostava suradničkog odnosa s mentorima kod poslodavaca, uspostava sustava praćenja učenika i njegovog napretka dok je na praktičnom radu kod poslodavca, suradnja s mentorom na osmišljavanju metoda vrednovanja praktičnog rada učenika. Razvoj komunikacijskih vještina kroz konkretne situacije komunikacije s tvrtkama poslodavcima i mentorima u suradničkim tvrtkama.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● uspostaviti suradničke odnose s mentorima kod poslodavaca temeljene na uzajamnom povjerenju i poštovanju;
● unaprijediti partnerstva škola s tvrtkama i širom društvenom zajednicom;
● aktivno sudjelovati u profesionalnoj komunikaciji s mentorima kod poslodavca;
● suradnički s mentorom i učenikom planirati učenikov rad i napredak tijekom izvođenja praktičnog dijela učenja kod poslodavca;
● upravljati procesom praćenja učenika tijekom izvođenja praktičnog dijela kod
poslodavca;
● vrednovati i unaprijediti suradnju s mentorima kod poslodavca.

Način vrednovanja

0,2 Vođena edukacija
0,8 Samostalne aktivnosti polaznika
0 Završno vrjednovanje
1 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja