Jačanje stručnih kompetencija nastavnika i suradnja s dionicima tržišta rada

MT9 (S2)

Suradnja i uspostavljanje partnerstva s poslodavcima (za nastavnike)

Cilj modula

Razviti vještine u uspostavljanju i održavanju uspješne suradnje s poslodavcima i mentorima kod poslodavaca s ciljem praćenja i vođenja učenika tijekom praktičnog dijela nastave kod poslodavca.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

1 Kreditni bodovi
min 6 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 24 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Uspostava komunikacije s poslodavcima, uspostava suradničkog odnosa s mentorima kod poslodavaca, uspostava sustava praćenja učenika i njegovog napretka dok je na praktičnom radu kod poslodavca, suradnja s mentorom na osmišljavanju metoda vrednovanja praktičnog rada učenika. Razvoj komunikacijskih vještina kroz konkretne situacije komunikacije s tvrtkama poslodavcima i mentorima u suradničkim tvrtkama.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● uspostaviti suradničke odnose s mentorima kod poslodavaca temeljene na uzajamnom povjerenju i poštovanju;
● unaprijediti partnerstva škola s tvrtkama i širom društvenom zajednicom;
● aktivno sudjelovati u profesionalnoj komunikaciji s mentorima kod poslodavca;
● suradnički s mentorom i učenikom planirati učenikov rad i napredak tijekom izvođenja praktičnog dijela učenja kod poslodavca;
● upravljati procesom praćenja učenika tijekom izvođenja praktičnog dijela kod
poslodavca;
● vrednovati i unaprijediti suradnju s mentorima kod poslodavca.

 

 

Način vrednovanja

0,2 Vođena edukacija
0,8 Samostalne aktivnosti polaznika
0 Završno vrjednovanje
1 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja

Opis edukacije:

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA MENTORE KOD POSLODAVACA I NASTAVNIKE UKLJUČENE U DUALNI MODEL OBRAZOVANJA - STAKLAR, DIMNJAČAR, SOBOSLIKAR LIČILAC DEKORATER Modul obuhvaća sljedeće teme:  Operativno planiranje i programiranje u dualnom modelu obrazovanja  Praćenje i vrednovanje postignuća učenika tijekom učenja temeljenog na radu  Motivacijski razgovor u dualnom modelu obrazovanja  Poučavanje učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u dualnom modelu obrazovanja Modul će se provoditi vođenom edukacijom u online okruženju. Nastavnici se prijavljuju preko aplikacije EMA ili klikom na gumb Prijavi se, a mentori kod poslodavaca preko poveznice https://forms.gle/sutdExU2wwE6xzMy7

Datum:

14/12/2020

Mjesto edukacije:

Online

Trajanje edukacije:

30 sati

Vrijeme edukacije:

9.00

Opis edukacije:

STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA MENTORE KOD POSLODAVACA I NASTAVNIKE UKLJUČENE U DUALNI MODEL OBRAZOVANJA - CNC OPERATER Modul obuhvaća 12 sati vođene edukacije i 18 sati samostalnog rada polaznika kroz sljedeće teme:  Operativno planiranje i programiranje u dualnom modelu obrazovanja  Praćenje i vrednovanje postignuća učenika tijekom učenja temeljenog na radu  Motivacijski razgovor u dualnom modelu obrazovanja  Poučavanje učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u dualnom modelu obrazovanja Modul će se provoditi vođenom edukacijom u online okruženju. Nastavnici se prijavljuju preko aplikacije EMA ili klikom na gumb Prijavi se, a mentori kod poslodavaca preko poveznice https://forms.gle/sutdExU2wwE6xzMy7

Datum:

11/01/2021

Mjesto edukacije:

Online

Trajanje edukacije:

30 sati

Vrijeme edukacije:

10.00