Jačanje stručnih kompetencija nastavnika i suradnja s dionicima tržišta rada

MT6 (S2)

Usavršavanje u području struke: nova dostignuća i praćenje promjena

Cilj modula

Cilj modula je ojačati strukovne kompetencije nastavnika strukovnih predmeta.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

1 Kreditni bodovi
min 12 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 18 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Modul je generički i namijenjen za predstavljanje novih dostignuća i promjena u struci i srodnim područjima i aspektima (npr. zakonska regulativa i sl.) nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi.
Preporučeni sadržaj/struktura modula:
● Izazovi i iskustva u vlastitoj strukovnoj/stručnoj praksi;
● Nova znanja, tehnologije i dobre prakse u struci;
● Primjeri svladavanja izazova u strukovnoj/stručnoj praksi (rješavanje problema) uz pomoć novih znanja, tehnologije i dobre prakse u struci;
● Implementacija novih znanja, tehnologija i dobre prakse u vlastitu strukovnu/stručnu i nastavnu praksu;
● Vrednovanje primjene novih znanja, tehnologija i dobre prakse u struci;
● Prijenos novih znanja, tehnologija i dobre prakse na učenike i suradnike.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● objasniti inovacije/novine i unapređenja u struci;
● integrirati nova znanja, tehnologije i dobre prakse u vlastitu strukovnu/stručnu i nastavnu praksu i rješavanje problema;
● vrednovati korisnost i efikasnost primjene novih znanja, tehnologija i dobre prakse u struci;
● osmisliti prijenos novih znanja, tehnologija i dobre prakse na učenike i suradnike.

Način vrednovanja

0,4 Vođena edukacija
0,6 Samostalne aktivnosti polaznika
0 Završno vrjednovanje
1 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja