Jačanje stručnih kompetencija nastavnika i suradnja s dionicima tržišta rada

MT6 (S2)

Usavršavanje u području struke: nova dostignuća i praćenje promjena

Cilj modula

Cilj modula je ojačati strukovne kompetencije nastavnika strukovnih predmeta.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

1 Kreditni bodovi
min 12 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 18 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Modul je generički i namijenjen za predstavljanje novih dostignuća i promjena u struci i srodnim područjima i aspektima (npr. zakonska regulativa i sl.) nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi.
Preporučeni sadržaj/struktura modula:
● Izazovi i iskustva u vlastitoj strukovnoj/stručnoj praksi;
● Nova znanja, tehnologije i dobre prakse u struci;
● Primjeri svladavanja izazova u strukovnoj/stručnoj praksi (rješavanje problema) uz pomoć novih znanja, tehnologije i dobre prakse u struci;
● Implementacija novih znanja, tehnologija i dobre prakse u vlastitu strukovnu/stručnu i nastavnu praksu;
● Vrednovanje primjene novih znanja, tehnologija i dobre prakse u struci;
● Prijenos novih znanja, tehnologija i dobre prakse na učenike i suradnike.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● objasniti inovacije/novine i unapređenja u struci;
● integrirati nova znanja, tehnologije i dobre prakse u vlastitu strukovnu/stručnu i nastavnu praksu i rješavanje problema;
● vrednovati korisnost i efikasnost primjene novih znanja, tehnologija i dobre prakse u struci;
● osmisliti prijenos novih znanja, tehnologija i dobre prakse na učenike i suradnike.

Način vrednovanja

0,4 Vođena edukacija
0,6 Samostalne aktivnosti polaznika
0 Završno vrjednovanje
1 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja

Opis edukacije:

STRUČNI SKUP ZA NASTAVNIKE STRUKOVNIH PREDMETA: NADOGRADNJA ŠUMARSKE STRUKOVNE NASTAVE I PRAKSE INTEGRIRANJEM NOVIH PODRUČJA ZNANJA Cilj skupa je sudionicima približiti projekte i timski rad kao dominantni koncept organiziranog djelovanja te ih oboružati vještinama za različite timske uloge i korištenje projektnih alata. Kroz grupni seminarskog rada pristupnici razvijaju vlastiti virtualni projekt, pri čemu stječu praktično iskustvo ovladavanja fazama i elementima projektnog ciklusa. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama, iz sektora Šumarstvo, prerada i obrada drva. Predavač: Ivan Martinić, znanstvenik i redoviti sveučilišni profesor; dipl. ing. šumarstva, dr.sc.; predavač na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Datum:

10/11/2020

Mjesto edukacije:

Online

Trajanje edukacije:

30 sati

Vrijeme edukacije:

9.00-12.00

Opis edukacije:

STRUČNI SKUP ZA NASTAVNIKE STRUKOVNIH PREDMETA: OTVORENI I SLOBODNI PROGRAMI I STANDARDI U NASTAVNOM PROCESU Stručni skup je namijenjen za predstavljanje novih dostignuća i promjena u struci i srodnim područjima i aspektima (npr. zakonska regulativa i sl.) nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama, iz sektora Elektrotehnika i računalstvo Predavač: Stjepan Ledinski

Datum:

10/11/2020

Mjesto edukacije:

Online

Trajanje edukacije:

30 sati

Vrijeme edukacije:

15:00

Opis edukacije:

UTJECAJ KATALIZATORA KALIJEVA JODIDA NA BRZINU RASPADA VODIKOVOG PEROKSIDA Modul je namijenjen za predstavljanje novih dostignuća i promjena u struci i srodnim područjima i aspektima nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi. Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni srednjim strukovnim školama, iz sektora Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija; podsektor Kemijska tehnologija Predavač: Nada Pitinac

Datum:

04/09/2019

Mjesto edukacije:

Laboratorij Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića, Osijek

Trajanje edukacije:

25 sati

Vrijeme edukacije:

9.00

Opis edukacije:

INTERDISCIPLINARNI PRISTUP U PRUŽANJU PALIJATIVNE SKRBI Modul je namijenjen za predstavljanje novih dostignuća i promjena u struci i srodnim područjima i aspektima nastavnicima koji bi ih trebali implementirati u vlastitoj praksi i nastavi. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni srednjim medicinskim školama iz sektora Zdravstvo i socijalna skrb, podsektor: Zdravstvo Predavač: Mirjana Kralj Vasilj

Datum:

02/09/2019

Mjesto edukacije:

Medicinska škola, Osijek

Trajanje edukacije:

25 sati

Vrijeme edukacije:

9.00

Opis edukacije:

MODERNE TEHNIKE BOJANJA I IZBJELJIVANJE KOSE Predavač: Vlatka Levanić, prof. biologije, kemije, mentor biologije i frizer Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih škola zaposleni u srednjim strukovnim školama Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge Organizator zadržava pravo odjave polaznika koji nisu ciljna skupina korisnika. Opis edukacije: Tijekom stručnog skupa polaznici će usvojiti nova znanja o tehnologijama i primjerima dobre prakse u struci. Upoznat će se sa modernim tehnikama bojanja i izbjeljivanja kose te s načinima vrednovanja primjene u praksi.

Datum:

18/01/2021

Mjesto edukacije:

Online

Trajanje edukacije:

30 sati

Vrijeme edukacije:

18:00-19:30

Opis edukacije:

BRENDING DESTINACIJE POMOĆU ODRŽIVIH EVENATA Predavač: Maja Bosanac Vlasnica prve agencije za organizaciju održivih evenata i uvođenja održivosti u poslovanje u Hrvatskoj. Nakon obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, ali i završenog diplomskog studija u Engleskoj, vraća se u Hrvatsku te primjenjuje naučeno u svom svakodnevnom poslovanju. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih škola zaposleni u srednjim strukovnim školama Sektor: Turizam i ugostiteljstvo Organizator zadržava pravo odjave polaznika koji nisu ciljna skupina korisnika. Opis edukacije: O stručnom skupu: Sama baza ovog predavanja je definiranje brendinga i imagea, te strategije destinacije. Nakon definiranja ta tri osnovna pojma, u fokus dolazi uvođenje evenata u turizmu kao alata koji je danas sve potrebniji kod oblikovanja sva tri pojma. Nakon definiranja evenata, njihovih tipova i utjecaja koje mogu imati na destinaciju, polaznici će biti upoznati s pojmom održivosti u eventima, ali i utjecaju održivosti na turizam. Kako bi se na pravilan način definirala strategija, u kojoj su fokus i eventi, polaznici će se upoznati s veoma korisnim alatom pod nazivom PEST/PESTEL analiza, te kroz samostalan rad i izradu projektnog zadatka pokazati stečeno znanje o održivim eventima kao bitnim čimbenikom definiranja brendinga turističke destinacije.

Datum:

11/01/2021

Mjesto edukacije:

Gračanska cesta 39, 10 000 Zagreb

Trajanje edukacije:

30 sati

Vrijeme edukacije:

15:00-21:00

Opis edukacije:

UVOĐENJE ODRŽIVOSTI U POSLOVANJE Predavač: Maja Bosanac Vlasnica prve agencije za organizaciju održivih evenata i uvođenja održivosti u poslovanje u Hrvatskoj. Nakon obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, ali i završenog diplomskog studija u Engleskoj, vraća se u Hrvatsku te primjenjuje naučeno u svom svakodnevnom poslovanju. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih škola zaposleni u srednjim strukovnim školama Sektor: Ekonomija, trgovina i poslovna administracija Organizator zadržava pravo odjave polaznika koji nisu ciljna skupina korisnika. Mjesto održavanja: Gračanska cesta 39, 10 000 Zagreb Opis edukacije: Uvođenje održivosti u poslovanje za početak zahtjeva znanje o održivosti kao pojmu, ali i njezina 3 stupa poznatih kao koncept 3P (people, planet, profit). Nakon što se polaznici upoznaju s pojmom održivosti, upoznat će se s općenitim primjerima kako se održivost može uvesti u različite odjele poduzeća s posebnim primjerom na turističkom sektoru pošto je on nešto drugačiji te samim time ima i drugačije kriterije. Nakon teorije, polaznici će kroz primjere u praksi vidjeti benefite uvođenja održivosti u razna poduzeća, domaća i strana, te koje su korake poduzeli kako bi ostvarili benefite održivosti u poslovanju. Kroz praktični dio polaznici će imati zadatak na primjeru jednog poduzeća prikazati kako bi oni uveli održivost u poduzeće, vodeći se alatima koje su naučili, ali i analizom kroz 3 stupa održivosti.

Datum:

11/01/2021

Mjesto edukacije:

Gračanska cesta 39, 10 000 Zagreb

Trajanje edukacije:

30 sati

Vrijeme edukacije:

8:00-14:00

Opis edukacije:

VIZUALNI MODNI IDENTITETI DRŽAVA EUROPSKOG PODRUČJA I NJIHOVA KOMERCIJALIZACIJA Predavač: Dubravka Prpić Znaor Oko 20 godina radi u medijima, kao novinarka i urednica, a odnedavno i edukatorica na temu Odijevanja kao komunikacije, za Državnu školu za javnu upravu te razne kompanije. Njeno područje su moda i ljepota, a prošla je razne medije – od dnevnih do tjednih i mjesečnih. Vlasnica je lifestyle portala-bloga itgirl.hr. Prati svjetsku medijsku modnu i lifestyle scenu svakodnevno, posjećuje sve naše revije te je stalni gost na prezentacijama domaćih dizajnera. Komentira odijevanje naših političarki i političara, za medije – Večernji i Novu TV. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih škola zaposleni u srednjim strukovnim školama Sektor: Tekstil i koža Organizator zadržava pravo odjave polaznika koji nisu ciljna skupina korisnika. Stručni skup održat će se putem aplikacije ZOOM, a poveznica će naknadno biti dostavljena polaznicima skupa. Opis edukacije: Modni identiteti su vizualna komunikacija razumljiva bilo gdje u svijetu, a danas su na tom području vodeće Velika Britanija, Francuska, Italija, Španjolska, Njemačka i Skandinavija. Ove zemlje imaju izgrađene elemente modnog identiteta koji je ne samo prepoznat u čitavom svijetu, već se njime inspiriraju brojne modne kuće, dizajneri i umjetnici s područja kulture odijevanja. Modni elementi koje države predstavljaju, poput kariranog motiva, francuske kapice, navy pruga i volana, vizualni su predstavnici ovih država, s naglaskom na njihovo konstantno rekreiranje, što ih postavlja iznad trendova. Kreiranje modnog identiteta moguće je zahvaljujući korištenju autentičnih lokalnih elemenata u svakodnevnom odijevanju te radu domaćih dizajnera. PROMIJENI

Datum:

18/01/2021

Mjesto edukacije:

Online

Trajanje edukacije:

24 sata

Vrijeme edukacije:

9:00-12:00

Opis edukacije:

OSNOVE CAD/CAM PROGRAMIRANJA - GLODANJE Predavač: Marijan Horvat, nastavnik u Tehničkoj školi Čakovec. Autor nekoliko stručnih članaka, član radne skupine za izradu standarda zanimanja, kvalifikacije i strukovnog kurikuluma, voditelj Međužupanijskog stručnog vijeća, voditelj EU projekta, predavač na visokoškolskoj ustanovi. Uže područje interesa su CAD/CAM tehnologije i Energetika. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih škola zaposleni u srednjim strukovnim školama Sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija Organizator zadržava pravo odjave polaznika koji nisu ciljna skupina korisnika. Opis edukacije: Stručni skup obuhvatili će osnove primjene programskog paketa FUSION360® kod izrade jednostavnog CNC programa – 2.5D glodanja. Polaznici će kroz interaktivni i samostalni rad, upoznati mogućnosti primjene programskog paketa FUSION360® u nastavnom procesu. Napomena: potrebno je da polaznici imaju instalirani program FUSION360® . Instalacija je moguća nakon prijave u sustav: https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&page=1 te unošenja potrebnog dokaza o zaposlenju. Procedura traje nekoliko dana.

Datum:

19/01/2021

Mjesto edukacije:

Online

Trajanje edukacije:

28 sati

Vrijeme edukacije:

14:00-18:00