Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, OIB: 40719411729, ravnatelj Agencije Mile Živčić, dana 18. ožujka 2020. godine, upućuje sljedeći

JAVNI POZIV

za prijavu autora za izradu e-tečajeva u okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“.

Izrada e-tečajeva povezana je s Konceptom novog modela stručnog usavršavanja i njegovim tematskim modulima. Cilj izrade e-tečajeva je omogućiti nastavnicima strukovnih predmeta dodatno samostalno stručno usavršavanje u područjima njihova interesa. E-tečajevi će doprinositi razvoju različitih kompetencija potrebnih strukovnim nastavnicima te omogućiti redovito stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje.

Koncept novog modela stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta, u kojem je dostupan detaljan opis temeljnih i izbornih modula navedenih u Javnom pozivu, dostupan je na sljedećoj poveznici: Koncept novog modela stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta.

Na poveznici možete pronaći cjeloviti tekst Javnog poziva sa svim potrebnim informacijama. Prijava se OBVEZNO vrši putem obrasca za prijavu autora kojeg možete pronaći na poveznici.

Rok za dostavu prijave: 16. travnja 2021. godine do 16:00 sati.

Prijave se podnose elektroničkom poštom na adresu: skupovi@asoo.hr

Ispis objave