Na temelju Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu Vlade Republike Hrvatske od dana 2.4.2020. godine (NN 41/20) te odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Amruševa 4, OIB: 40719411729, v. d. ravnatelja Mile Živčić dana 7. travnja 2020. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU O PONIŠTAVANJU JAVNOG POZIVA
za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta u okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“. Cjelokupni tekst Odluke možete pročitati na poveznici.
Ispis objave