Poštovani korisnici sustava,

sukladno preporučenim mjerama za prevenciju širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, obavještavaju se stranke kako se sa svojim zahtjevima, upitima i zamolbama mogu obratiti Centru za informiranje i podršku Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u uredovno radno vrijeme putem elektroničke pošte i telefona, kako slijedi:

1. upiti vezani uz održavanje virtualne nastave u strukovnim školama koji se odnose na strukovne predmete zaprimaju se e-poštom na: nastava@asoo.hr

2. upiti vezani uz sustav strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, natjecanja učenika, priznavanja inozemnih kvalifikacija, stručne ispite i napredovanja zaprimaju se telefonom na 01/6274 – 697 ili 01/6274 – 634 i/ili  e-poštom na:  infocentar@asoo.hr

3. upiti vezani uz provođenje programa obrazovanja odraslih u virtualnom okruženju zaprimaju se telefonom na 01/6274-612 i/ili e-poštom na: progimis@asoo.hr

4. upiti korisnika Europskoga socijalnoga fonda u području obrazovanja zaprimaju se telefonom radnim danom od 8:00 do 16:00 sati i/ili putem e-pošte na sljedeće kontakte: defco@asoo.hr; 01/6274-691

Agencija do daljnjeg neće fizički primati stranke te vas molimo da se obratite na gore navedene kontakte.

Molimo vas da redovito pratite informacije i upute na stranicama Agencije.

Ispis objave