Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Amruševa 4, OIB: 40719411729, v. d. ravnatelja Mile Živčić, 14. veljače 2020. godine, upućuje sljedeći JAVNI POZIV za prijavu autora kraćih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta u okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“.

Kraći pisani materijal za samostalno učenje mora biti sadržajno, didaktički i metodički opremljen da bi nastavnicima proces učenja bio što jednostavniji te da bi se ostvarili postavljeni ishodi učenja partikularnog modula.

Autori kraćih pisanih materijala za samostalno učenje prijavljuju se putem prijavnog obrasca koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. U prijavnom obrascu potrebno je ispuniti sve tražene segmente te priložiti razrađeni materijal kraćeg sadržaja za samostalno učenje u obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. Uz prijavni obrazac autori prilažu i životopis u Europass formatu koji ne prelazi više od tri stranice i iz kojega je vidljivo profesionalno iskustvo autora.

Rok za dostavu prijave: 9. ožujka 2020. godine do 12:00 sati.

Prijave se podnose elektroničkom poštom na adresu: skupovi@asoo.hr. Nepotpune prijave, prijave koje nisu dostavljene kao pdf dokumenti u jednoj komprimiranoj (zip) datoteci te prijave izvan roka neće se razmatrati.

Na poveznici možete pronaći cjelokupni tekst Javnog poziva sa svim potrebnim informacijama.

Prijava se OBVEZNO podnosi putem obrasca za prijavu predavača, uz popunjavanje obrasca za razradu obrazovnih materijala.

Prilikom razrade obrazovnih materijala potrebno je preuzeti tablicu modula za koji se sadržaj razrađuje te umetnuti tablicu na prvu stranicu Obrasca za razradu obrazovnih materijala s time da se sadržaj ne mijenja. Sve tablice modula moguće je pronaći na poveznici.

Ispis objave