Zbog tehničkih problema koji se odnose na nemogućnost pristupa mrežnoj stranici Agencije produljuje se rok za dostavu prijava na Javni poziv za prijavu domaćih predavača na 4. Dane strukovnih nastavnika do 4. veljače 2020. godine u 15.00 sati.

Prijave se podnose elektroničkom poštom na e-adresu: predavaci-dsn@asoo.hr. Svi materijali koji se dostavljaju kao dio prijave moraju biti u traženim formatima kako je navedeno u članku IV Poziva, Način prijave. Nepotpune prijave i prijave izvan roka neće se razmatrati.

Na poveznici možete pronaći cjelokupni tekst Javnog poziva sa svim potrebnim informacijama. Prijava se OBVEZNO podnosi putem obrasca za prijavu predavača kojeg možete pronaći na poveznici.

 

Ispis objave