Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Amruševa 4, OIB: 40719411729, v. d. ravnatelja, Mile Živčić, dana 16. siječnja 2020. godine, upućuje sljedeći
JAVNI POZIV

za prijavu domaćih predavača na zajedničkim općim predavanjima i sektorskim predavanjima i/ili radionicama na 4. Danima strukovnih nastavnika u okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“Dani strukovnih nastavnika osmišljeni su kao dio aktivnosti projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“. Četvrti Dani strukovnih nastavnika održat će se od 4. do 6. ožujka 2020. godine (točno mjesto održavanja bit će poznato naknadno).

Na događanju navedenom u članku I. ovog Poziva planirana su zajednička opća predavanja te sektorska predavanja i radionice. Zajednička opća predavanja namijenjena su svim sudionicima, dok su sektorska predavanja i radionice namijenjene nastavnicima strukovnih predmeta u određenom sektoru.
Predviđeno je ukupno pet zajedničkih općih predavanja te najviše 26 sektorskih predavanja i/ili radionice (do najviše dva po sektoru).

Rok za dostavu prijave3. veljače 2020. godine do 11:00 sati.

Prijave se podnose elektroničkom poštom na e-adresu: predavaci-dsn@asoo.hrSvi materijali koji se dostavljaju kao dio prijave moraju biti u traženim formatima kako je navedeno u članku IV ovog Poziva, Način prijave. Nepotpune prijave i prijave izvan roka neće se razmatrati.

Na poveznici možete pronaći cjelokupni tekst Javnog poziva sa svim potrebnim informacijama.

Prijava se OBVEZNO podnosi putem obrasca za prijavu predavača kojeg možete pronaći na poveznici.

Ispis objave