Stručno usavršavanje osmišljeno je kao dio aktivnosti projekta “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta”. Usavršavanje će se provoditi kroz temeljne i izborne module, uključujući teme iz znanstvenoga polja pedagogije i njezinih pripadajućih grana – didaktike i školske pedagogije. Osim navedenih, moduli stručnih usavršavanja pokrivaju široki spektar interdisciplinarnih tema koje obuhvaćaju psihologiju odgoja i obrazovanja, metodiku, informacijsko-komunikacijske znanosti, savjetodavni rad, obrazovni menadžment te obrazovnu politiku.

Prijave se vrše pojedinačno za svaki modul preko sustava EMA na sljedećim poveznicama:

Usavršavanje u području struke: nova dostignuća i praćenje promejna za obrazovni sektor Zdravstvo i socijalna skrb
https://ema.e-skole.hr/edukacija/6826

Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje
https://ema.e-skole.hr/edukacija/6824

Primjena IKT-a u učenju i poučavanju strukovnih predmeta
https://ema.e-skole.hr/edukacija/6819
https://ema.e-skole.hr/edukacija/6803
https://ema.e-skole.hr/edukacija/6814

Osnove menadžmenta i menadžerske vještine
https://ema.e-skole.hr/edukacija/6816

Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje
https://ema.e-skole.hr/edukacija/6823

Usavršavanje u području struke: nova dostignuća i praćenje promjena za obrazovni sektor Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
https://ema.e-skole.hr/edukacija/6807

Usavršavanje u području struke: nova dostignuća i praćenje promjena za obrazovni sektor Elektrotehnika i računalstvo
https://ema.e-skole.hr/edukacija/6576

Usavršavanje u području struke: praktičan rad kod poslodavca za obrazovni sektor Turizam i ugostiteljstvo
https://ema.e-skole.hr/edukacija/6568

Usavršavanje u području struke: praktičan rad kod poslodavca za obrazovni sektor Promet i logistika
https://ema.e-skole.hr/edukacija/6573

Ispis objave