Jačanje pedagoških i specifičnih metodičkih kompetencija nastavnika

MT10 (S1)

Upravljanje razredom

Cilj modula

Osnažiti kompetencije nastavnika za stvaranje poticajne okoline za učenje u razredu.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

3 Kreditni bodovi
min 24 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 66 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Strategije odgoja. Metode, postupci i načini aktiviranja učenika važnih u razvoju socijalizacije i individualizacije. Metode, postupci i načini osiguravanja rada učenika u organiziranom, poticajnom i produktivnom okruženju. Stvaranje uvjeta za sigurno i multikulturalno okruženje za učenje te okruženje u kojem se poštuje različitost. Nenasilno rješavanje sukoba i poticanje pozitivnih oblika ponašanja, vještine medijacije. Poticanje suradnje i timskog rada.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● učinkovito i svrhovito upravljati razrednim odjelom;
● uspostaviti organizirano, poticajno, produktivno, sigurno i svrhovito okruženje za učenje;
● učinkovito upravljati komunikacijom s učenicima, roditeljima i kolegama, te savjetovanje učenika i roditelja o obrazovnim pitanjima i razvojnim problemima učenika.

Način vrednovanja

1 Vođena edukacija
1,5 Samostalne aktivnosti polaznika
0,5 Završno vrjednovanje
3 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja