Jačanje pedagoških i specifičnih metodičkih kompetencija nastavnika

MT2 (S1)

Unapređivanje pedagoških kompetencija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Cilj modula

Cilj modula je osnažiti pedagoške kompetencije polaznika modula.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

3 Kreditni bodovi
min 24 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 66 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Izazovi u vlastitoj pedagoškoj praksi. Načini motiviranja učenika. Pristupi i metode poučavanja. Planiranje obrazovnog procesa.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● Kritički analizirati nove pedagoške pristupe i metode te osmisliti metode vrednovanja u vlastitoj pedagoškoj praksi;
● Primijeniti nove pedagoške pristupe i metode u vlastitoj nastavi;
● Vrednovati i unaprjeđivati vlastitu pedagošku praksu;
● Riješiti optimalno konkretni problem u vlastitoj pedagoškoj praksi.

Način vrednovanja

1 Vođena edukacija
1,5 Samostalne aktivnosti polaznika
0,5 Završno vrjednovanje
3 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja

Opis edukacije:

UNAPRJEĐIVANJE PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE Edukacija unutar modula Unaprjeđivanje pedagoških kompetencija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje planira se s ciljem upoznavanja nastavnika zdravstvene grupe predmeta sa suvremenim pristupima odgojne metodike. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim medicinskim školama Predavač: Damjan Abou Aldan, mag. med. techn.

Datum:

02/09/2019

Mjesto edukacije:

Srednja škola Koprivnica

Trajanje edukacije:

75 sati

Vrijeme edukacije:

8.30

Opis edukacije:

UNAPRJEĐIVANJE PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE Ova će se radionica posebno usmjeriti na razvoj osobnih, razvojnih, komunikacijskih, analitičkih (refleksivnih), socijalnih i didaktičkih kompetencija te na organizaciju i vođenje odgojno-obrazovnog procesa. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama. Predavač: Biserka Halavanja, profesor pedagogije i sociologije

Datum:

23/04/2019

Mjesto edukacije:

Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod

Trajanje edukacije:

75 sati

Vrijeme edukacije:

9.00

Opis edukacije:

UNAPRJEĐIVANJE PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE Edukacija je temeljena na razvoju pedagoških kompetencija nastavnika strukovnih predmeta s ciljem unaprjeđivanja planiranja ishoda učenja, pripreme za nastavni sat, upotrebe suvremenih nastavnih strategija, upravljanje radnom klimom i disciplinom, razvoja kompetencija vođenja razrednog odjela te praćenja napredovanja učenika, vrednovanja ishoda učenja, vođenje bilješki o napredovanju učenika i ocjenjivanje. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama. Predavač: Natalija Šnidarić, mr. sc. pedagogije

Datum:

23/04/2019

Mjesto edukacije:

Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb

Trajanje edukacije:

75 sati

Vrijeme edukacije:

9.00

Opis edukacije:

UNAPRJEĐIVANJE PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE Tijekom radionica sudionici će kroz pripremu akcijskog istraživanja i izradom svog portfolia reflektirati o svojoj pedagoškoj praksi i primjeni novih pedagoških pristupa. Koristeći tehniku igrifikacije i druge metode osmisliti će rad u vlastitoj nastavi. Raspoređujući na koherentan način nova znanja, vještine, stavove i vrijednosti osnažiti će se profesionalno što će im omogućiti strukturiraniju evaluaciju, refleksiju te rješavanje konkretnih problema u vlastitoj pedagoškoj praksi. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama. Predavač: Mirjana Mia Ožić

Datum:

23/04/2019

Mjesto edukacije:

Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split

Trajanje edukacije:

75 sati

Vrijeme edukacije:

9.00