Unaprjeđenje kulture kvalitete i razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje

MT1 (S3)

Unapređenje vještine praćenja osobnog profesionalnog razvoja i cjeloživotnog učenja

Cilj modula

Jačanje profesionalnog pristupa u planiranju i razvoju karijere polaznika modula.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

3 Kreditni bodovi
min 24 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 66 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Samoprocjena profesionalnih interesa, radnih vrijednosti, radnih potencijala, prostora za napredovanje, motivacije i potencijala za karijernom promjenom. Osvještavanje osobnih potencijala (ostvarenih i neostvarenih). Životni ciklus karijere. Faktori razvoja karijere. Osobna odgovornost karijere, rješavanje problema, donošenje karijernih odluka i promjena posla. Europass životopis. Digitalni portfelj. Osobni brending i upravljanje karijerom. Učinkovito upravljanje vremenom i prioritetima. Upravljanje stresom (kako se zauzeti za sebe, prevencija stresa, vrijeme kao resurs i „kradljivci“ vremena, moć pozitivnog razmišljanja, harmonija privatnog i poslovnog života, kvalitetna organizacija slobodnog vremena, relaksacija i sl.).

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● Formirati stavove o vlastitoj odgovornosti za planiranje i razvoj vlastite karijere te cjeloživotnog obrazovanja;
● Planirati vlastiti razvojni put.

Način vrednovanja

1 Vođena edukacija
1,5 Samostalne aktivnosti polaznika
0,5 Završno vrjednovanje
3 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja