Unaprjeđenje kulture kvalitete i razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje

MT12 (S3)

Unapređenje digitalne kompetencije

Cilj modula

Razvoj i unapređenje digitalnih kompetencija strukovnih nastavnika.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

2 Kreditni bodovi
min 18 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 42 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Upoznavanje elemenata koji čine digitalnu kompetenciju, potrebnu za korištenje digitalnih tehnologija u životu, radu, komunikaciji i suradnji kao i pri učenju i poučavanju. Razvoj vlastite digitalne kompetencije potrebne za integraciju digitalnih tehnologija u svakodnevne aktivnosti na učinkovit, prikladan i kritički način. Osvještavanje važnosti poznavanja i primjene digitalnih tehnologija u suvremenom društvu i obrazovanju. Razumijevanje prednosti, mogućnosti i ograničenja digitalnih tehnologija. Razvijanje sposobnosti samoprocjene vlastitih digitalnih kompetencija i upravljanja njihovim razvojem. Razvijanje sposobnosti procjenjivanja i unapređenja digitalne kompetencije učenika i suradnika/drugih nastavnika.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● kritički prosuditi (vlastitu) digitalnu kompetenciju i praksu primjene digitalnih tehnologija;
● odabrati (obrazovne) izvore i načine za aktivni razvoj (vlastite) digitalne kompetencije, u online okruženju ili uživo;
● planirati unapređenje (vlastite) digitalne kompetencije;
● provesti unapređenje (vlastite) digitalne kompetencije;
● organizirati razmjenu znanja i iskustva pomoću digitalnih tehnologija;
● poduprijeti razvoj digitalne kompetencije učenika i suradnika/drugih nastavnika

Način vrednovanja

0,5 Vođena edukacija
1,5 Samostalne aktivnosti polaznika
0 Završno vrjednovanje
2 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja

Opis edukacije:

Opis edukacije: Kroz online edukaciju polaznici će dobiti priliku osnažiti vlastite digitalne kompetencije potrebne za korištenje digitalnih tehnologija u profesionalnom radu u skladu s potrebama primjene suvremenih pedagoških metoda i cjelokupnog obrazovanja novih generacija učenika 21. stoljeća. Predavač: Ivica Borić, prof. geografije i talijanskog jezika i književnosti Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama

Datum:

10/11/2020

Mjesto edukacije:

Online

Trajanje edukacije:

60 sati

Vrijeme edukacije:

14.00