Jačanje pedagoških i specifičnih metodičkih kompetencija nastavnika

MI2 (S1)

Razvoj kompetencija za razvoj stručnih sadržaja i sadržaja za poučavanje

Cilj modula

Razvoj kompetencija potrebnih za osmišljavanje, razvoj i izradu stručnih sadržaja i sadržaja za učenje i poučavanje.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

2 Kreditni bodovi
min 24 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 36 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Kroz ovaj modul polaznici će se upoznati s osnovnim principima izrade obrazovnog sadržaja od analize potreba, korisnika i konteksta, do alata i tehničkih aspekata izrade sadržaja u digitalnom formatu. Istražit će i isprobati različite alate za izradu digitalnih sadržaja, te osmisliti i praktično izrađivati manje dijelove sadržaja. Polaznike će se prilikom osmišljavanja i izrade sadržaja poticati na primjenu suvremenih pristupa učenju i poučavanju. Mogućnosti izrade i ponovnog korištenja otvorenih obrazovnih resursa te različiti modeli licenciranja izrađenih obrazovnih materijala.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● osmisliti obrazovni sadržaj i razraditi proces njegove izrade;
● identificirati digitalne alate i platforme za izradu sadržaja te analizirati njihove karakteristike i mogućnosti primjene;
● izraditi vlastiti sadržaj za potrebe nastave strukovnih predmeta u skladu s pedagoškim načelima i tehničkim zahtjevima uz suvremeni pristup učenju i poučavanju.

Način vrednovanja

0,5 Vođena edukacija
1 Samostalne aktivnosti polaznika
0,5 Završno vrjednovanje
2 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja

Opis edukacije:

UNAPRJEĐENJE KOMPETENCIJA ZA RAZVOJ STRUČNIH SADRŽAJA I SADRŽAJA ZA UČENJE - „Nastavna sredstva od ideje do realizacije" Kroz ovaj modul polaznici će se upoznati s osnovnim principima izrade obrazovnog sadržaja od analize potreba, korisnika i konteksta, do alata i tehničkih aspekata izrade sadržaja u digitalnom formatu. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih škola zaposleni u srednjim strukovnim školama. Predavač: Jasenka Vujanić, mag. med. techn.

Datum:

25/04/2019

Mjesto edukacije:

Medicinska škola Osijek

Trajanje edukacije:

50 sati

Vrijeme edukacije:

10.00

Opis edukacije:

Predavač: Martina Košćak Diplomirani informatičar sa dugogodišnjim iskustvom i u privatnom sektoru, trenutno zaposlena u Srednjoj strukovnoj školi u Varaždinu gdje radi kao nastavnica računalstva i informatike. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih škola zaposleni u srednjim strukovnim školama Organizator zadržava pravo odjave polaznika koji nisu ciljna skupina korisnika. Opis edukacije: Kroz ovaj skup polaznici će se upoznati s principima izrade obrazovnog sadržaja u digitalnom formatu (interaktivne lekcije, digitalni sadržaji, e-portfolio, komunikacija i kolaboracija). Kroz vođene radionice istražiti će se i isprobati različiti alati za izradu digitalnih sadržaja, te osmisliti i praktično izrađivati manji dijelovi sadržaja. Tijekom izrade takvih sadržaja primjenjivati će se suvremeni pristupi učenju i poučavanju (projektna nastava, obrnuta učionica, projektna nastava, istraživački rad i igrifikacija).

Datum:

19/01/2021

Mjesto edukacije:

Online

Trajanje edukacije:

54 sata

Vrijeme edukacije:

14:00-18:00

Opis edukacije:

Predavač: Ivica Borić Dobitnik je nagrade Ministarstva odgoja i obrazovanja za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja. Dvije godine za redom nagrađen je kao jedan od najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih škola zaposleni u srednjim strukovnim školama Organizator zadržava pravo odjave polaznika koji nisu ciljna skupina korisnika. Opis edukacije: Kroz online edukaciju polaznici će dobiti priliku osnažiti vlastite digitalne kompetencije iz područja digitalnih stručnih sadržaja i sadržaja za podučavanje. Polaznici će se upoznati s osnovnim principima izrade obrazovnog sadržaja od analize potreba, korisnika i konteksta, do alata i tehničkih aspekata izrade sadržaja u digitalnom formatu. Istražit će i isprobati različite alate za izradu digitalnih sadržaja, te osmisliti i praktično izrađivati manje dijelove sadržaja. Polaznike će se poticati na razmjenu stečenih znanja i iskustava s ostalim polaznicima edukacije pomoću digitalnih alata, te na podupiranje razvoja digitalnih kompetencije kod učenika i suradnika/drugih nastavnika.

Datum:

26/01/2021

Mjesto edukacije:

Online

Trajanje edukacije:

60 sati

Vrijeme edukacije:

13:00-18:00