Jačanje pedagoških i specifičnih metodičkih kompetencija nastavnika

MI2 (S1)

Razvoj kompetencija za razvoj stručnih sadržaja i sadržaja za poučavanje

Cilj modula

Razvoj kompetencija potrebnih za osmišljavanje, razvoj i izradu stručnih sadržaja i sadržaja za učenje i poučavanje.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

2 Kreditni bodovi
min 24 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 36 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Kroz ovaj modul polaznici će se upoznati s osnovnim principima izrade obrazovnog sadržaja od analize potreba, korisnika i konteksta, do alata i tehničkih aspekata izrade sadržaja u digitalnom formatu. Istražit će i isprobati različite alate za izradu digitalnih sadržaja, te osmisliti i praktično izrađivati manje dijelove sadržaja. Polaznike će se prilikom osmišljavanja i izrade sadržaja poticati na primjenu suvremenih pristupa učenju i poučavanju. Mogućnosti izrade i ponovnog korištenja otvorenih obrazovnih resursa te različiti modeli licenciranja izrađenih obrazovnih materijala.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● osmisliti obrazovni sadržaj i razraditi proces njegove izrade;
● identificirati digitalne alate i platforme za izradu sadržaja te analizirati njihove karakteristike i mogućnosti primjene;
● izraditi vlastiti sadržaj za potrebe nastave strukovnih predmeta u skladu s pedagoškim načelima i tehničkim zahtjevima uz suvremeni pristup učenju i poučavanju.

Način vrednovanja

0,5 Vođena edukacija
1 Samostalne aktivnosti polaznika
0,5 Završno vrjednovanje
2 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja