Jačanje pedagoških i specifičnih metodičkih kompetencija nastavnika

MT4 (S1)

Odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama

Cilj modula

Jačanje kompetentnosti nastavnika u odgojno-obrazovnom radu s učenicima s teškoćama.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

3 Kreditni bodovi
min 30 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 60 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama – inkluzivno obrazovanje. Prepoznavanje vrsta teškoća. Postupci individualizacije za učenike s teškoćama – način pružanja podrške. Vrednovanje i ocjenjivanje učenika s teškoćama. Suradnja s roditeljima. Prava učenika s teškoćama.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● Prepoznati socijalni i emocionalni razvoj učenika s teškoćama;
● Izraditi individualizirani program za učenike s teškoćama;
● Poznavati različite didaktičko-metodičke pristupe i tehnike učenja i poučavanja za učenike s teškoćama;
● Primijeniti individualizaciju s obzirom na učenikove potrebe i teškoće;
● Primijeniti postupke praćenja, vrednovanja, provjere znanja i vještina s obzirom na učenikove potrebe i teškoće.

Način vrednovanja

1 Vođena edukacija
1,5 Samostalne aktivnosti polaznika
0,5 Završno vrjednovanje
3 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja