Jačanje pedagoških i specifičnih metodičkih kompetencija nastavnika

MT4 (S1)

Odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama

Cilj modula

Jačanje kompetentnosti nastavnika u odgojno-obrazovnom radu s učenicima s teškoćama.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

3 Kreditni bodovi
min 30 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 60 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama – inkluzivno obrazovanje. Prepoznavanje vrsta teškoća. Postupci individualizacije za učenike s teškoćama – način pružanja podrške. Vrednovanje i ocjenjivanje učenika s teškoćama. Suradnja s roditeljima. Prava učenika s teškoćama.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● Prepoznati socijalni i emocionalni razvoj učenika s teškoćama;
● Izraditi individualizirani program za učenike s teškoćama;
● Poznavati različite didaktičko-metodičke pristupe i tehnike učenja i poučavanja za učenike s teškoćama;
● Primijeniti individualizaciju s obzirom na učenikove potrebe i teškoće;
● Primijeniti postupke praćenja, vrednovanja, provjere znanja i vještina s obzirom na učenikove potrebe i teškoće.

Način vrednovanja

1 Vođena edukacija
1,5 Samostalne aktivnosti polaznika
0,5 Završno vrjednovanje
3 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja

Opis edukacije:

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA Edukacija u okviru modula Odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama uključivat će sadržaje povezane s procesom uključivanja učenika s teškoćama u srednjoškolske programe, poznavanje osnovnih karakteristika pojedinih vrsta teškoća u razvoju te razvojnih karakteristika adolescenata. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama. Predavač: Ivana Petanjek, profesor defektolog

Datum:

24/04/2019

Mjesto edukacije:

Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo

Trajanje edukacije:

75 sati

Vrijeme edukacije:

9.00

Opis edukacije:

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA Nastavnici će se upoznati s osnovnim osobitostima funkcioniranja učenika s pojedinim vrstama teškoća te s postupcima individualizacije i odabirom odgovarajućih prilagodbi. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih predmeta zaposleni u srednjim strukovnim školama. Predavač: Petra Međimorec Grgurić, profesor defektolog

Datum:

23/04/2019

Mjesto edukacije:

Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Trajanje edukacije:

75 sati

Vrijeme edukacije:

9.00

Opis edukacije:

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA Predavač: Petra Međimorec Grgurić Profesor defektolog (edukacijski rehabilitator) savjetnik, zaposlena od 2000. god. u Srednjoj školi - CZOO u Zagrebu kao nastavnik učenicima s većim teškoćama u razvoju koji se obrazuju za pomoćna zanimanja. Voditeljica MŽSV-a za nastavnike strukovnih škola koji rade s učenicima s teškoćama. Članica Sektorskog vijeća XX. pri MZO i Posebne radne skupine pri ASOO. Predavačica na različitim stručnim skupovima, predavanjima, edukacijama i radionicama većinom za nastavnike i stručne suradnike srednjih strukovnih škola. Ciljna skupina: Nastavnici strukovnih škola zaposleni u srednjim strukovnim školama Organizator zadržava pravo odjave polaznika koji nisu ciljna skupina korisnika. Opis edukacije: Modul u sklopu kojeg će se polaznici osnažiti za primjeren odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama u razvoju i kvalitetniju suradnju s roditeljima učenika. Upoznat će osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u inkluzivnim uvjetima, specifičnosti funkcioniranja učenika s obzirom na vrstu teškoća, odgovarajuće postupke individualizacije i pružanja podrške te postupke praćenja, vrednovanja, provjere znanja i vještina s obzirom na učenikove potrebe i teškoće.

Datum:

18/01/2021

Mjesto edukacije:

Online

Trajanje edukacije:

40 sati

Vrijeme edukacije:

16:00-19:00