Jačanje pedagoških i specifičnih metodičkih kompetencija nastavnika

MT5 (S1)

Odgojno-obrazovni rad s darovitim učenicima

Cilj modula

Unaprjeđenje kompetencija nastavnika za rad sa darovitim učenicima kroz kontinuirani profesionalni razvoj.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

2 Kreditni bodovi
min 12 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 48 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Procjena osobina i identifikacija darovitih učenika. Izrada individualiziranih programa za darovite učenike. Unapređenje mentorskog rada nastavnika i stručnih suradnika s darovitim učenicima. Poznavanje i primjena metoda i oblika rada prilagođenih za rad s darovitim učenicima. Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje darovitih učenika.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● Identificirati darovite učenike;
● Izraditi individualizirani programa za darovite učenike;
● Osmisliti postupke praćenja darovitih učenika;
● Prilagoditi metode i oblike rada darovitim učenicima;
● Sudjelovati u izradi plana razvoja za podršku i razvoj darovitih učenika.

Način vrednovanja

1 Vođena edukacija
0,7 Samostalne aktivnosti polaznika
0,3 Završno vrjednovanje
2 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja