Unaprjeđenje kulture kvalitete i razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje

MI7 (S3)

Načela uključivog društveno odgovornog poduzetništva i poslovanja

Cilj modula

Savladavanje osnovnih znanja o konceptima društveno odgovornog poslovanja i socijalnog/društvenog poduzetništva radi rasta društvene osviještenosti i poticanja na veću praktičnu implementaciju.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

1,5 Kreditni bodovi
min 12 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 33 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Koncept društveno odgovornog poslovanja. Mogućnosti praktične implementacije koncepta društveno odgovornog poslovanja. Primjeri dobre prakse društveno odgovornog poslovanja. Koncept socijalnog/društvenog poduzetništva. Mogućnosti praktične implementacije koncepta socijalnog/društvenog poduzetništva. Primjeri dobre prakse socijalnog/društvenog poduzetništva. EU projekti u kontekstu društveno odgovornog poslovanja i socijalnog/društvenog poduzetništva.

Ishod učenja za modul

Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:
● objasniti koncept društveno odgovornog poslovanja;
● objasniti koncept socijalnog/društvenog poduzetništva;
● osmisliti aktivnosti za praktičnu primjenu principa društveno odgovornog poslovanja;
● osmisliti aktivnosti za mogućnosti praktične primjene socijalnog/društvenog poduzetništva;
● promovirati koncepte društveno odgovornog poslovanja i socijalnog poduzetništva kod mentora/poslodavaca i učenika u ulozi budućih zaposlenika, poduzetnika i poslodavaca.

Način vrednovanja

0,75 Vođena edukacija
0,25 Samostalne aktivnosti polaznika
0,5 Završno vrjednovanje
1,5 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja