Jačanje pedagoških i specifičnih metodičkih kompetencija nastavnika

MI3 (S1)

Jačanje andragoških kompetencija

Cilj modula

Osposobiti i usavršiti nastavnike za rad s odraslim polaznicima.

Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave

13 Kreditni bodovi
min 145 Min. broj sati vođene edukacije (uživo i/ili online)
max 191 Max. broj sati osobnih aktivnosti polaznika

Opis modula

Modul će obuhvaćati sljedeće cjeline:
 Pristup obrazovanju odraslih – funkcije i specifičnosti područja obrazovanja odraslih i njegova važnosti u društvenom kontekstu, u usporedbi s drugim kontekstima, ali i u širem međunarodnom okviru;
 Učenje i poučavanje odraslih – specifičnosti motivacijskog, psihološkog i društvenog učenja odraslih;
 Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih – teorijski principi;
 Komunikacija te glavne teorije grupne dinamike;
 Metode obrazovanja odraslih – široki spektar metoda u poučavanju odraslih i njihova primjena;
 Planiranje, organizacija i evaluacija u obrazovanju odraslih – faze planiranja (uključujući razvoj kurikuluma), organizacije, implementacije i ocjenjivanja u andragoškom ciklusu.

Ishod učenja za modul

    Nakon uspješno završenog modula polaznik će moći:

    identificirati potrebe odraslog polaznika;

    pripremiti teme i sadržaje temeljeno na andragoškim metodama i pristupima poučavanja odraslih;

    provoditi različite oblike osposobljavanja i usavršavanja;

    sudjelovati u procesu cjeloživotnog profesionalnog razvoja u različitim područjima

Način vrednovanja

6 Vođena edukacija
6 Samostalne aktivnosti polaznika
1 Završno vrjednovanje
13 Ukupno

Iskaz interesa

Mjesto / termin održavanja